GWASG PANTYCELYN, CAERNARFON CYFRES LLÊN Y LLENOR Golygydd: J. E. CAERWYN WILLIAMS WILLIAMS PANTYCELYN gan Derec Llwyd Morgan GWYN THOMAS gan Alan Llwyd R. WILLIAMS PARRY gan Alan Llwyd KITCHENER DAVIES gan Ioan Williams WALDO gan Ned Thomas CEIRIOG gan Hywel Teifi Edwards DAFYDD AP GWILYM gan R. Geraint Gruffydd ymddangos yn fuan: IORWERTH PEATE gan Robin Chapman ALUN LLYWELYN WILLIAMS gan Gwyn Thomas EBEN FARDD gan E. G. Millward IEUAN FARDD gan Gerald Morgan ac yna: JOHN GWILYM JONES gan John Rowlands IOLO GOCH gan Dafydd Johnston Cyfres a gafodd groeso cyffredinol Cyhoeddir gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru