arbennig Richard Jenkyns, The Victorians and Ancient Greece (1980) a Frank M. Turner, The Greek Heritage in Victorian Britain (1981). 2 Edward Gibbon, Memoirs of My Life, gol. Georges A. Bonnard (1966), t.77. 3 Trebor Lloyd Evans, Lewis Edwards, Ei Fywyd a'i Waith (1967), tt.264-5. 4 'Dylanwad Dr. Lewis Edwards ar Feddwl Cymru', Ymyly Ddalen (1957), tt. 190-207. 5 Dyfynnir gan John Gwilym Jones yn Dyfnallt Morgan (gol.), Gwyr Llên y Ddeunawfed Ganrif (1966), t.122. Ofnaf imi fethu olrhain tarddle'r dyfyniad yng ngwaith Ieuan. 6 On first looking into Chapman's Homer, llinellau 5-10. 7 Matthew Arnold and Celtic Literature: A Retrospect, 1865-1965 (1965), t.2. 8 'On Translating Homer', Matthew Arnold: On the Classical Tradition gol. R. H. Super (1960), t.97. 9 Studies on Homer III, tt.580-1. Ar Gladstone a Homer, gweler Hugh Lloyd-Jones, Blood for the Ghosts: Classical Influences in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1982), tt. 110-125, astudiaeth yr wyf yn dra dyledus iddi. 10 Rhagair i Iliad Homer: Cyfieithiadau gan R. Morris Lewis (1928), t.viii. 11 Op. cit., t.29. 12 Thomas Charles Edwards, Bywyd a Llythyrau y Parch. Lewis Edwards, D.D. (1901), t. 193. 13 Ibid., t.486. 14 'Lewis Edwards, Edward Anwyl, a'r Gyfundrefn Addysg' (Y Faner, 26 Chwefror 1949), Meistri a'u Crefft (1981), tt.97-101. 15 Y Traethodydd, Y Drydedd Gyfres, xiv (1945), t.ll. 16 Thomas Francis Roberts, 1860-1919: A Centenary Lecture (1961), tt.47-48. 17 Dyfynnir gan Trebor Lloyd Evans, op.cit., t.118. 18 Gw. nodyn 14 uchod. 19 'I Gofio yr Athro Emeritws E. D. T. Jenkins', Y Coed (1969), t.18. 20 Gw. Geoffrey Thomas yn E. Wyn James (gol.), Cwmwl o Dystion (1977), tt.114-129; R. M. Jones, Llên Cymru a Chrefydd (1977), tt.482-484. Coleg y Brifysgol, Caerdydd CERI DAVIES Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL Os ydych o blaid y Gymraeg fel iaith ysgolion, yr ydych o'i phlaid fel iaith addysg; Os ydych o'i phlaid fel iaith capel, yr ydych o'i phlaid fel iaith diwinyddiaeth; Os ydych o'i phlaid fel iaith ffurflen a llên, yr ydych o'i phlaid fel iaith diwylliant. Ac yr ydych o blaid cadw'r Traethodydd, yr unig gylchgrawn sy'n darparu ar gyfer diwylliant cyffredinol y Cymro Cymraeg. Bargen am 1 y rhifyn + cost cludiad. Bargen fwy — tanysgrifiad blwyddyn ymlaen Haw: f4 (gan gynnwys cludiad) oddi wrth Y Cyfarwyddwr, Gwasg Pantycelyn, Heol Ddewi, Caernarfon