Skip to main content

Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL SEFYDLWYD 1845 AT WASANAETH CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A LLENYDDIAETH CYFROL CXLII 1987 CAERNARFON: LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD 1987