Oedd, Rŵan: roedd yma fecanwaith yn dadfeilio, pecynnau llefrith ar bydru; hen gytiau'n rhydu'n dipiau. hen gyrtens rhacsiog, pinc, Ond mi roedd Natur yn orchudd dros fatras damp; yn drech na'r cwbwl. ffrâm beic a thanc petrol; Fel yna yr oedd hi o'r blaen: paced offer-atal-cenhedlu, gwag. telyneg eglur o olygfa Y cwbwl yn siabi, rhyddieithol. gynhyrchiol werdd, Ac yn gefndir metel a'r gwylanod gwaraidd cwt mawr, digwilydd o newydd yn heidio draw gyda'r nos yn trwmpedu I'w pherffeithio. awdurdod a goruchafiaeth ei baent gwyrdd, gwantan. O'R BLAEN Does bosib mai fel hyn y bu hi o'r blaen. Ond o leiaf, fan draw, mae'r creigiau'n anadlu, yn rhydd uwch y dwr fel ffantasi o ferch yn gorweddian ar ei hochor a'r gwymon yn ei mân ddilladu. A phellach draw fyth Mae 'na elyrch. Dau ohonynt. A balchder ifori eu gyddfau yn eu dyrchafu uwchlaw 'nialwch y fan acw: y fan acw na fynnwn mo'i derbyn na'i diodde. Naci — wir yr: nid fel yna yr oedd hi o'r blaen, o'r blaen pan ddihengais yno am gysur ar adain cyffur y cof. GERWYN WILLIAMS