Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A CYFROL CXXXIX 1984 SEFYDLWYD 1845 AT WASANAETH LLENYDDIAETH CAERNARFON: GWASG PANTYCELYN 1984