Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL SEFYDLWYD 1845 AT WASANAETH CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A LLENYDDIAETH CYFROL CXXIX 1974 CAERNARFON: LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD 1974