Proffwyda Happold: "It is certainly one of the most significant movements in the religious thought of our time. It is the basis of what is coming to be called 'depth-theology' Y mae Waldo Williams wedi crynhoi'r peth yn ei gerdd "Pa beth yw dyn?" Dyma fan cychwyn pob un o'r dirfodwyr. Diben y bererindod ddirfodol yw dyfod o ddyn i'w adnabod ei hun, ond y mae'r ymdriniaeth ar hyn yn amrywio ymhlith y dirfodwyr. Daw'r Cristion i'r un casgliad â Waldo Williams: "Beth yw adnabod? Cael ein gwraidd dan v canghennau." JOHN OWEN Llanberis Traddodwyd yr ysgrif hon a'r Ysgrif flaenoiol yng nghyfarfodydd blynyddol Undeb Athrofar Bala yn Llandudno, 1967.