Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

s Sefydlwyd 1845 Cyfrol CXXII Rhif 522 Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL AT WASANAEIH CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A LLENYDDIAETH IONAWR 1967 Cywydd Priodas gan T. Gwynn Jones Yr Athro Melville Richards, M.A.. Ph.D. Ynys y Moelrhoniaid 3 Y Parch. Huw Llewelyn Williams, Dwy Awdl gan Tallesin ┊. 4 Mr. Gwyn Thomas, M.A., D.Phil. Testunau Gwreiddiol y Beibl Y Parch. Athro Bleddyn Jones Roberts, M.A., D.D. Dafydd ap Gwilym Mr. Emrys Rowlands, M.A. Dietrich Bonhoeffer 35 Mr. W. J. Edwards. Dietrich Bonhoeffer Dr. W. A. Vissr't Hofft Adolygiad 45 Y Parch. Meurig Walters, M.A. PRIS 2/6 CAERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDB ARGRAFFWYR: LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD, CAERNARFON