Y TRAETHODYDD Am y Flwyddyn 1966 Y DRYDEDD GYFRES CYFROL XXXIV CAERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD