Y TRAETHODYDD Am y Flwyddyn I963 Y DRYDEDD GYFRES. CYFROL XXXI CAERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD