ARGRAFFIAD NEWYDD. EMYNAU A'U HAWDURIAID. Llyfr Emynau y ddwy Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru, 1927. Gan y diweddar Barchedig JOHN THICKENS, wedi ei ddiwygio gydag ychwanegiadau gan y Parchedig GOMER M. ROBERTS, M.A. 260 tudalen Crown 8vo. Pris: 12/6. Cludiad 9c. CAERNARFON: LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. A WYDDOCH CHWI? BETH YW CRISTIONOGAETH? Gan Yr Athro GWILYM H. JONES, M.A., Aberystwyth. Dyma'r chweched gyfrol o'r Gyfres. 52 tudalen. Pris 3/ TrwyrPost 3/3. CAERNARFON: LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. COFIANT CENHADES. Miss J. HELEN ROWLANDS, M.A., D.Litt. (HELEN O FÖN). Gan v Parch. G. WYNNE GRIFFITH. B.A.. B.D. Un-ar-ddeg o ddarluniau. Pris: 9/6 (Trwy'r Post 10/-). Telerau arbennig i eglwysi am 4 copi neu ragor— 8/6 y copi. Mynnwch gael y Cofiant hwn i un o'r mwyaf llachar o'n Cenhadon. I'w cael o'r LLYFRFA, CAERNARFON, neu gan Lyfrwerthwyr.