Y TRAETHODYDD Am y Flwyddyn 1962 Y DRYDEDD GYFRES. CYFROL XXX CAERNARFON: CYHOEDOEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD.