Sefydlwyd 1845 Cyfrol CXV. Rhif 495 Y CYLCHGRAWN CHWARTEROL AT WASANAETH CREFYDD, DIWINYDDIAET, ATHRONIAETH A LLENYDDIAETH EBRILL, 1960 Cymeriad a Swydd y Proffwyd yn yr Hen Destament 49 Y Parch. Elwyn R. Rowlands, M.A. Meddyliau Gwib ar Arholiadau 60 Dr. Ç. M. Ashton. T. W. Manson—Teyrnged Fer 66 Y Parch. D. R. Griffiths, M.A., B.D., M.Th. Eglwys 70 Y Parch. John Roherts, B.A., B.D. Richard Price a'r Senedd 76 Y'Parch. G. Llewelyn Griffiths, M.A., B.D. "Maentwrog" 82 Y Parch. William Morris. Cyffelybiaethau R. Williams Parry 85 YTarch. W. Phillips. M.A. 'LIaeth Enwyn" 92 Mr. H. Parry Jones, M.A. Adolygiad 94 Mr. Hugh Bevan, M.A. PRIS 2/6 CAERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. ARCRAFFWYR: LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. CAERNAFON: