Y TRAETHODYDD Am y Flwyddyn I960 Y DRYDEDD GYFRES. CYFROL XXVIII CAERNARFON CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHOMSTIAID CALFINAIDD.