Sefydlwyd 1845 Cyfrol CXiV. Rhif 493 TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL AT WASANAETH CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A LLENYDDIAETH HYDREF, 1959 Yr Eglwys Fore a'r Eglwys Heddiw 145 Y'Parch. J. R. Roherts, M.A., B.D. Bultmann 154 Y Parch. H. Parri Owen, M.A. Dau Nofelydd Greddf a Rheswm 159 Mr. W. Eirwyn Thomas, M.A. lesu Efengyl Ioan 167 Y Parch. Ernest E. Wynne. "0 Lafur ei Enaid y Gwêl" 178 Y Parch. J. Vernon Lewis, M.A., B.D. Y Teiffws yng Nghymru 180 Dr. G. Penrhyn Jones. PRIS 2/6 CaERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. ARCRAFFWYR: LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. CAERNARFON: