Y TRAETHODYDD. GOLYGYDDION— Y Parch. J. R. Evans, B.A., B.D., Maesycoed, 59, Heath Park Avenue, Cardiff. Yr Athro J. R. Jones, M.A., D.Phil., 64, Eaton Crescent, Uplands, Swansea. Syr Ifor Williams, M.A., D.Litt., F.B.A., Hafod Lwyd, Pontlyfni, Caernarfon. Anfoner — I. Ysgrifau i un o'r tri Golygydd. 2. Llyfrau i'w hadolygu i'r Athro J. R. Jones. 3. Archebion a thaliadau i'r Goruchwyliwr, Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, CaernaHon.