Sefydlwyd 1845 Cyfrol CXIV. Rhif 492. CYLCHGRAWN CHWARTEROL AT WASANAETH CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A LLENYDDIAETH GORFFENNAF, 1959 Diwinyddiaeth Paul Tillich 97 Y Parch. Harri Williams, M.A. Cyffelybiaethau T. Gwynn Jones. 105 Y Parch. W. Phillips, M.A. Mawredd Oliver Cromwell .113 Y Parch. William Çriffith, M.A. Cerddi Euros Bowen. I22 Mr. James Nicholas, B.A. Adolygiadau 139 Yr Athro D. Simon Evans, M.A., Mrs. Marian Henry Jones, B.A. PRIS 2/6 CAERNARFON: CYHOEDDEDIC YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. ARCRAFFWYR: LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. CAERNARFON: