Sefydlwyd 1845 Cyfrol CXII Rhif 482 Y Drydedd Gyfres Cyfrol XXV Rhif 1 Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL AT WASANAETH CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A LLENYDDIAETH IONAWR, 1957 Yr Ysbryd Glan a'r Byd Y Parch. Stephen O. Tudor, M.A., B.D. Addysg a Chymdeithas Gyfoes I6 Yr Athro D. W. T. Jenkins, M.A. "Meddyliwch am y Pethau Hyn" 23 Y Parch. J. R. Evans, B.A., B.D. Cerddorion y Cysegr 32 Mr. D. H. Lewis. Ychydig Eiriau 38 Syr Ifor Williams. Adolygiadau 45 Mr. J. Gwyn Çriffiths, M.A., D.Phil.; Mrs. Kate Bosse Griffiths. PRIS 2/6 CAERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. ARGRAFFWYR: LLYFRFA'R METHODISTLAID CALFINAIDD, CAERNARFON