Y TRAETHODYDD Am y Flwyddyn I957 Y DRYDEDD GYFRES. CYFROL XXV CAERNARFON: CyHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD.