Y TRAETHODYDD Am y Flwyddyn 1954 Y DRYDEDD GYFRES. CYFROL XXII. CABRNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD.