â'i hathrylith hi na mynd dan addysg er mwyn gwneud arian. Oni bai am weledigaeth T.C.E. yn yr argyfwng hwn, gallasai culni sectyddiaeth ac uchelgais masnach fod wedi trechu. Arbed- odd T.C.E. y Coleg, a'r Brifysgol hwyrach, rhagddynt, a chynig- iodd i werin Cymru y ddelfryd uwch. Talodd y werin ei dyled iddo trwy ymateb yn deilwng o'i ymddiriedaeth. GLANMOR WILLIAMS. Abertawe. Diolch Diolch, O! ddyn, os gweli fan cyfarfod Daear a nef ar ambell ennyd awr, Os clywi sain nad yw ei swyn yn darfod, A ddyd ei gwefr yn nodau llwm y llawr Os daw yr haul ar dro i'th fro gynefin, A’i hud a'i olau o'i bellterau glân, Nid rhaid i'th fisoedd fod yn fis Mehefin Na'th oriau ar 'eu hyd i gyd yn gân. Cymysg o ddydd a nos yw'r rhod anochel, Daw dwr a thân o fru'r ffurfafen lefn; Ymdeithient atat, er i ti ymochel, Yn dawel gyson ac yn drwst di-drefn: Ä diolch fyth mewn hindda a drycinoedd Os gweli yno Frenin y Brenhinoedd. Llwyngwril. ABEL FFOWCS WILLIAMS.