Y TRAETHODYDD AM Y FLWYDDYN 1947 Y DRYDEDD GYFRES CYFROL XVI CAERNARFON CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD