Y TRAETHODYDD AM Y FLWYDDYN I940 Y DRYDEDD GYFRES CYFROL CAERNARFON CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD