Y TRAETHODYDD. GOLYGWYR— Y Parch. Brifathro D. Phillips, M.A., Y Coleg, Bala. D. Francis Roberts, B.A., B.D., Annedd Wen, Bala (Ysgrifennydd). Anfoner i. Ysgrifau i un o'r ddau Olygydd. 2. Llyfrau i'w hadolygu i'r Parch. Brifathro D. Phillips, M.A. 3. Archebion a thaliadau i'r Goruchwyliwr, Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, Caernarfon, LLYFRAU DIWEDDARAF. Y CYFUNDEB A'I NEGES. Gan y Parch. John Owen, M.A. 16 tudalen. Pris Ceiniog. 7/6 y cant. Darparwyd yn ôl cyfarwyddyd y Gymanfa Gyffredinol. Da a fyddai pe rhoddid copi i bob teulu. Y ffordd i hynny yw i eglwysi bwrcasu nifer gofynnol a'u rhannu. THE CONNEXION AND ITS MESSAGE. By the Rev. John Owen, M.A. 16 pages. Price, One Penny. 7/6 a hundred. Published in accordance with the instruction of the General Assembly, in connection with the Bicentenary of the Calvinis- tic Methodist, or Presbyterian, Church of Wales. Y DDWY GANRIF HYN. Trem ar Hanes y Methodistiaid Calfin- aidd o 1735 hyd 1935. Gan y Parch.R. W. Jones, M.A., Caer- gybi. Mewn lliain, pris 1/6. Amlen bapur, 1/ Ysgrifennwyd ar gais Cyd-Bwyllgor Llenyddiaeth Dathlu Deu- camlwyddiant y Cyfundeb. CREATIVE FELLOWSHIP. An Outline of the History of Cal- vinistic Methodism in Wales. By the Rev. W. Watcyn Wil- liams, M.C., B.A., Merthyr Tydfil. Bound in cloth, price 1/ Paper covers, 6d. This outline sketch of the History of our Church has but one func- tion to fulfil. It aims at whetting the appetite of the members of our English Churches, wlio cannot read Welsh, so that they will seek a far wider acquaintance with the way by which we have come to this, our Bi-Centenary year. Y TADAU METHODISTAIDI). Argraffiad newydd o'r Traeth- odau a ganlyn o waith y diweddar Thomas Levi — Gruffydd Jones, Llanddowror Howel Ilarris; Daniel Rowland; Wil- liams Pantycelyn; David Jones, Llangan; Thomas Charles o'r Bala. Pris 4c. yr un. DARLUNIAU TLWS Y BEIBL. Hanesion a Gwersi i Blant. Cyfres I. Noa ac Abram; Cyfres 2, Joseff Cyfres 3, Esther. Llythyren fras, a darluniau lliwiedig. Pris Naw Ceiniog.