Y DRYDEDD GYFRES CYFROL 6 RHfF 1 Y TRAETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL AT WASANAETH CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH, A LLENYDDIAETH IONAWR Yr Adroddiad ar yr Eglwys a'r Wladwriaeth I Yr Athro T. A, Levi, M.A., B.C.L., LLB. Hamdden 2 Y Parchedig E. G. Jones Fyodor Dostoevsky 30 y Parchedig W. E. Roberts, B.A. Sbaen Y Parchedig Gwilym Davies, M.A. Adolygiadau, etc. 52 Y Parchedigion Athro CD. Morris Jones, M.A., B.D., R. Meirion Roberts, B.A., G. Wynne Çriffith, B.A., B.D., a'r Athro R. I. Aaron, M.A., D.Phil PRIS 1/3 CAERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD, Argraffwyd yn Argradddy'r Methodistiaid Calfinaidd, Cacruafon