Y TRAETHODYDD. GOLYGWYR- Y Parch. Brifathro D. Phillips, M.A., Y Coleg, Bala. D. Francis Roberts, B.A., B.D., Annedd Wen, Bala (Ysgrifennydd). Anfoner i. Ysgrifau i un o'r ddau Olygydd. 2. Llyfrau i'w hadolygu i'r Parch. Brifathro D. Phillips, M.A. 3. Archebion a thaliadau i'r Goruchwyliwr, Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, Caernarfon, LLYFRAU DIWEDDARAF. MEDDYLIAU PULESTON. Lloffion o ysgrifau ac anerchiadau'r diweddar Barch. J. Puleston Jones, D.D. Wedi eu trefnu a'u golygu gan y Parch. R. W. Jones, M.A. 2/6 Y GROES. Efrydiau Beiblaidd ar broblem dioddefaint ym mywyd dynion, ac ym mywyd yr Arglwydd Iesu Grist. Y Parch. G. Wynne Griffith, B.A., B.D. 3/6. JANIADAU CERIDWEN PERIS. Casgliad o Ganeuon ar wahanol destua- au. 2/ GWYR MAWR MON. Y Parchn. John Williams, D.D., Brynsiencyn; Thomas Charles Williams, M.A., D.D. a David Williams, M.A. Gyda darlun- iau a chaniadau eraill. Y Parch. W. J. Owen (Afallon), Bangor. 1/6. THE CALVINISTIC METHODISM OF WALES. Rev. John Roberts, M.A., Cardiff. 1/6. BICENTENARY OF THE METHODIST REVIVAL (1736®1935). A selec- tion of Hymns and Tunes. 4d. PREGETHAU AC YSGRIFAU. Y Parch. Lewis Williams, Bangor. (7/6). Pris gostyngol 3/6. PROFFWYDIR WYTHFED GANRIF CYN CRIST. Y Parch. Isaac Morris, B.A., B.D. Lliain, 2/ Amlen bapur, 1/6. DATHLU DAUCANMLWYDD Y DIWYGIAD METHODISTAIDD. Detholiad o Emynau a Thonau. Solffa, 4c. Argraffiad Hen Nodiant o'r Anthem a Thonau'r Plant, 6ch. GLORIA Gwasanaeth o Fawl. Geiriau gan NantlaÌB, a'r Gerddoriaeth gan Dr. David Evans. Solffa, 6ch. Hen Nodiant, 2/ EIN HEGLWYS Ei hystyr, ei hanes, a'i bywyd. Llyfr Rhodd i Gymunwyr Ieuainc. Y Parch. Stephen George, M.A. 2/6. LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD, CAERNARFON.