Y DRYDEDD GYFRES CYFROL 4 RHIF 2 Y TR A ETHODYDD CYLCHGRAWN CHWARTEROL AT WASAKAETH CREFYDD, DIWINYDDIAETH, ATHRONIAETH A LLENYDDiAETH EBRILL 1935 Td, Dafydd ap Gwilym 65 Yr Athro T. Gwynn Jones, M.A. Sialens Trydedd Ganrif Methodistiaeth 74 Y Parch. W. D. Davies, M.A., B.D. Tadolaeth 82 Y Parch. D. Francis Roberts. B.A., B.D. Dianc 94 Miss Kate Roberts Japan yn troi i'r Dwyrain 97 Y Parch. Gwilym Davies, M.A. Adolygiadau II5 Y Parch. T. R. Jones (Clwydydd). D. D, Williams, M.A., R. Dewi Williams, B.A., R. R. Hughes, B.A., etc. PRIS 13 CAERBARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD. Argraffiwyd уn Argraffdy'r Methedistiaid Cathnaidd, Cannarton