Y TRAETHODYDD AM Y FLWYDDYN I932 Y DRYDEDD GYFRES CYFROL I CAERNARFON ÇYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIPP