Y TRAETHODYDD Am y Flwyddyn 1929 CYFRES NEWYDD CYFROL XVII HEN GYFRES CYFROL LXXXIV CAERNARFON CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD