Y TRAETHODYDD. Am y flwyddyn 1927. CYFRES NEWYDD. CYFROL XV. HEN GYFRES. CYFROL LXXXII. CAERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R CYFUNDEB.