Skip to main content

Y TRAETHODYDD. Am y flwyddyn 1925. CYFRES NEWYDD. CYFROL XIII. HEN GYFRES. CYFROL LXXX. CAERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R CYFUNDEB.