CYFRES NEWYDD. CYFROL IX. RHIF 33. HEN GYFRES. CYFROL LXXVI. RHIF 338. Y TRAETHODYDD. 1CYLCHGRAWN CHWARTEROL AT WASANAETH CREFYDD, ATHRONIAETH A LLENYDDIAETH. IONAWR, 1921. CYNNWYS: Tudal. Delfrydiaeth a'r Bod o Dduw. Gan y Parch. T, E. JONES, M.A., Caernarfon ­ T. E. Brown, Bardd Ynys Manaw. Gan Mr. R. E. Roberts, Llangollen 7 Llenyddiaeth yr Hen Destament. Gan y Parch. ROBERT ROBERTS, B.A., Ph.D., Tanyfron, Llansannan 14 Llnosogaeth (Pluralism). Gan y Parch. WILLIAM BENJAMIN, M.A., D.Litt., Garth, Ruabon 2I Broddegan Hanesyddol. Gan y Parch. J. T. PRITCHARD, Chwilog 3I Ail Ddyfodiad Crist. Gan y Parch. T. JONES PARRY, B.A., B.D., Ph.D., Prestatyn 37 Yr Etfen Ddiataifa. Gan NANTLAIS 45 Ymweliadan Cyntaf y Tadan Ymneilltnol a Lleyn ac Eifion- nydd. Gan y Parch. R. PERIS WILLIAMS, Gwrecsam 46 Cyfres o Emynan Cyfeithiedlg. Gan y Parch. John EVANS, B.A., Llannor, Pwllheli 53 CAERNARFON: CYHOEDDEDIG YN LLYFRFA'R CYFUNDEB. Argrafwyd yn Swyddfa Argraffu'r Cyfundeb, Caernarfon. PRIS DEUNAW.