Skip to main content

Y TRAETHODYDD. Am y flwyddyn I9I9. CYFRES NEWYDD. CYFROL VII. HEN GYFRES. CYFROL LXXIV. CAERNARFON: D. O'BRIEN OWEN, LLYFRFA'R CYFUNDBB.