Y TRAETHODYDD. Am y Flwyddyn 1916. CYFRES NEWYDD. CYFROL IV. HEN GYFRES. CYFROL LXXI. CAERNARFON; t D. O'BRIEN OWEN, LLYFRFA'R CYFUNDEB.