THE SERMON ON THE MOUNT. A Practical Exposition of St. Matthew vi. 16—vii. 27. Manchester: James Robinso. 4s. 63. net. Y mai y gyfrol hon eto ar yr un dull a'r rhai blaenorol a chan yr un awdwyr gyda'r ychwanegiad o Albert Goodrich, D.D., J. Morga Gibbon, a'r Principal D. Rowla ds, B.A. Rhwng y ri llyfr hyn ceir eglurhad ymarferol ar yr oll o'r Bregeth ar y Mynyd ac nis gall y bywyd a'r newydd-deb sydd mor amlwg yn nodweddu y pregethau hyn lai na rhoddi bywyd a symbyliad newyd i'r darllenydd. The MIRACLES of JESUS. By Various Authors. Manchestar: James Robinpon. 6s. net. Yr un awdwyr, gydag yc wanegiad o ddau enw neu dri, sydd eto i'r pregethau hyn. The PARABLES OF Jesus. By Various Author\ Manch ster. James Robinson. 6s. net. Yr un ydyw awdwyr y gyfrol hon eto. Nis gallwn la' nag edmygu yr ymdrech lwyddiannus hon o eiddo y Cyhoeddwr a'r gwahanol Awdwyr i ddwyn gwirioneddau yr Efengyl adref at fcddyliau a chalonnau eu cydwladwyr. Ni fynnem, ar un cyirif, ddibrisio y trefniadau y mae oes ar ol oes wedi eu cysegru yngwasan eth yr Efengyl. Er hynny credwn eu bod, yn fynych, yn ffurfio gware gloddiau a chadwynau sydd yn rhwystro rhediad rhydd y gwirioneddau mawrion am fywyd y hyd. Yr oedd cadachau unwaith yn angenr idiol ar Waredwr y byd ond nid oes eu heisieu arno mwyach. Fy ngeiriau i, ysbryd ydynt, a bywyd ydynt." Felly yr edrychir arnynt yn y cyfrolau rhadlawn a phrydferth byn. ADDRESSES TO Boys, GIRLS, AND YOUNG PEOPLE. By T. RHONDDA WILLIAMS, Minister of Greonfield Congregational Church, Bradford. Man- chester: James Robinson. 3q. 6d. net. Darlenasom rai o'r Anerch'adau lyn, ac yr ydym yn bygwth eu dar len i gyd, gan eu boi mor llawn o fywyd a nwyf a synwyr a chrefydd. Yr unig ffordd i ddal a dofi bechgyn a merched yr oes hon ydyw trwy eu cyfarch fel rhai deallus-gyda dyfodol iddynt yn dibyi nu, bron yn gwbl, yn y pen draw, arnynt hwy eu hunain. The CHILDREN'S YEAR: Fifty two Short Addresses to Boys and Girls. By J. MORGAN GIBBON, Manchester: James Robinson. 3s. 6d. net. Y mae Mr. Gibbon yn un o'r pregethwyr mwyaf derbyniol yn Llundain, ac y mae yr Anerchiadau byn yn deilwng n hono fel pregethwr ar ei oreu. Y mae yn meddu dawn neillduol i ddwyn ei feddyllau i gyffyrddiad â meddyliau pobl ieuainc. Pwy a all ddirnad gwerth cyffyrddiad o'r fath hwn ? The CHILDREN'S TREASURY: An Illustrated Monthly Magazine. One Penny. No. 1. Wrexham Hughes & Son. Dygir y cyhoeddiad bychan hwn allan o dan nawdd y Lancashire Presbytery, ac o dan Olygiaeth Pwyllgor. Y mae yr ysgrifau a'r darluniau sydd yn y rhifyn hwn yn rhagorol. Addewir pethau gwell, bid sicr; rnd, os ceidw y rhifynnau dyfodol i fyny â hwn, bydd yn llawn gwerth ei bris.