LLYFR LIX.. RHIFYN CCLX. Y TRAETHODYDD. MEDI, 1904. CYNWYSIAD. Tu dal. Rabbi Ben Ezra. Gan Evan Evans, Aberystwyth 321 Pabyddiaeth a Datblygiad. Gan D. Adams 329 Margaret Thomas yr Emynyddes. Gan Thos. Levi. 338 Cammurabi a'i Gyfreithiau. Gan Robert Williams, Llanllechid 343 Thomas Charles Edwards: Adgofion. III. Gan W. Hobley. 357 Darganfyddiad Newydd o Eiriau'r Iesu. Gan T. A. Levi, Aber- ystwyth 373 Ychydig Grybwyllion am Fywyd Boreuol Mr. Henry Richard, A.S. Gan Griffith Ellis, Bootle 378 Dafydd ap Gwilym a Morfudd. Gan H. Isgaer Lewis, Caer- narfon 384 Nodiadau Duwinyddol a Llenyddol. Gan W. Glynne, B.A., a'r Golygydd 391 CYHOEDDIR Y RHIFYN NESAF TACHWEDD 7, 1904. PRIS SWLLT. CAERNARFON: Argraffwyd A CHYHOEDDWYD YN SWYDDFA'R "HBRALD."