ADBURY's COCOA Hollol bur, wedi ei wneyd yn Lloegr, Ni ddefnyddir Chemicals fel y gwneir yn Cocoas a elwir yn rhai tramor. Mae enw CADBURY ar unrhyw sypyn o Cocoas neu Chocolate yn ddigon o sicrwydd am burdeb "Mor debyg ag Wyau—dywed merched hyny."—WINTER'S TALE." POB PRYD YN CAEL EI WNEYD. YN FLASUS A DYMUNOL IRWY DDEFNYDDIO POWDER POWDER Cyfaddas i'w ddefnyddio gyda phob math o flasus-fwyd ar hyd y flwyddyn. DIM WYAU! DIM TRAFFERTH! DIM METHIANT!