Nodiadau golygyddol Fe ddywed hen air mai 'gorau prinder, prinder geiriau'. Mae hynny yn sicr yn wir am olygyddion cylchgronau fel Cennad. Prin y gellir cyfiawnhau cynnwys nodiadau golygyddol mewn cylchgrawn nad yw ond yn ymddangos yn flynyddol. O dan yr amgylchiadau hynny, mae unrhyw sylwadau a wneir yn debyg o fod wedi mynd yn amherthnasol neu yn angof erbyn i'r rhifyn nesaf ymddangos. Felly, ni allant fod yn gyfrwng i gychwyn trafodaeth am y pwnc a ddewiswyd. Rhaid gwneud un sylw. Ni dderbyniwyd cymaint o ddeunydd ar gyfer ei gyhoeddi y tro hwn. Felly, ar y funud olaf, bu'n rhaid bwrw ati i ysgrifennu erthygl am hanes meddygaeth er mwyn chwyddo rhyw ychydig ar faint y gyfrol. O dan yr amgylchiadau, credais mai priodol fyddai cael barn canolwr cyn cyhoeddi'r papur hwnnw. Rhaid i mi ddiolch i Dr Edward Davies am ymgymryd â'r gwaith hwnnw ar rybudd byr. Yn y cyfarfod blynyddol diwethaf, derbyniwyd fy awgrym y dylai'r Gymdeithas Feddygol geisio cael lle i'w hunan ar y rhwydwaith cyfrifiadurol rhyngwladol. Ni fu modd gwneud hyn hyd yma, ond gobeithir y gellir cwblhau'r trefniadau cyn bo hir.