Epidemioleg neffropathi diabetig Bellach, fe wyddom mai neffropathi diabetig yw prif aches diffyg yr arennau trwy wledydd Prydain.1 Mae tystiolaeth bod datblygiad neffropathi mewn clefyd siwgr inswlin-ddibynnol (Insulin Dependent Diabetes, IDDM) yn gymharol gyffredin,2 ond hyd yn weddol ddiweddar nid oedd datblygiad neffropathi yn y math arall o glefyd siwgr (Non Insulin-Dependent Diabetes, NIDDM) yn cael ei ystyried yn broblem fawr. Dros y deng mlynedd diwethaf, am fod cyfradd marwolaethau yn NIDDM wedi Ileihau, ac felly bod y cleifion hyn yn byw yn hwy, mae neffropathi diabetig yn ymddangos yn y boblogaeth hon hefyd.3 Fe wyddom erbyn hyn fod patrwm datblygiad neffropathi yr un yn IDDM a NIDDM, ac fe wyddom y bydd 40% o'r cleifion wedi datblygu neffropathi ymhen pum mlynedd ar hugain ar ôl diagnosis o'r clefyd siwgr.4 (ffigwr 1). Ffigwr 1: Mynychder cynyddol diffyg yr arennau mewn achosion o glefyd siwgr. Addasiad o Hasslacher et al. Nephrol. Dial. Transplant. (1989). 4 Ym Mhrydain, yn flynyddol mae 30 achos o neffropathi diabetig yn digwydd ym mhob miliwn o'r boblogaeth, hynny yw 30% o'r cleifion sydd ag angen triniaeth dialysis bob blwyddyn.1 Oherwydd y gwellhad yng nghyfradd marwolaethau cleifion sy'n dioddef o NIDDM, fe welir datblygiad neffropathi diabetig fwyfwy yn y boblogaeth hon; felly mae'r canran o'r cleifion sy'n dioddef o neffropathi diabetig yn y boblogaeth yn cynyddu.5