Ffigwr 1. Ffurf normal rhydweli'r groth. Ffigwr 2. Ffurf 'riciog' y rhydweli.