Firws: yn grwn, yn hir a chymysgedd DNA 42 nm ar draws Cyfnod deori c. 60 d. Salwch: rhai ar gyffuriau Trosglwyddo: RNA 30-80 nm ar draws Cyfnod deori 40-80d. Salwch: rhai ar gyffuriau Trosglwyddo: Hepatitis B ar ôl trallwysiad cyffredin mewn rhai mannau yn y byd gweithwyr iechyd nodwyddau o'r fam i'r baban cyfathrach rywiol Tabl5 Hepatitis C ar ôl trallwysiad gweithwyr iechyd nodwyddau Tab16