HepatitisA + + +++ 0 0 HepatitisB +++ ++ + ++ +++ HepatitisC +++ ++ + +++ +++ Dim Hebglefyd Clasurol Salwch Hepatoma symptomau melyn cronig Hepatitis firws a: dim symptomau b: salwch heb glefyd melyn c: salwch clasurol ch: marwolaeth d: salwch cronig dd: hepatoma Tabl3a Tabl3b Hepatitis A firws crwn -RNA 27 nm ar draws Cyfnod deori 15-50 d. Salwch ieuenctid Trosglwyddo y geg a'r carthion Tabl4