RHESTR TERMAU achosiaeth o chwith reverse causality anlladleferydd coprolalia afiechyd gwaedlestrol perifferol peripheral vascular disease camdyfiant atgyrchol sympathetig reflex sympathetic dystrophy crebachiad cerebrol cerebral atrophy cyflymydd unionlin linear accelerator cyfradd dogn uchel Selectron high dose rate Selectron Cyniferydd Deallusrwydd Intelligence Quotient IQ dysffasia enwol nominal dysphasia ecoleferydd — echolalia enceffalopathi sbyngiffurf buchaidd, ESB bovine spongiform encephalopathy, BSE enceffalopathïau sbyngiffurf trosglwyddedig — transmissible spongiformencephalopathies ffalileferydd — phalilalia gïewyn crog y llygad — suspensory ligament of the eye meta-ddadansoddiad — meta-analysis niwralgia ôl-herpetig — post herpetic neuralgia, PHN olew anweddog volatile oil peiriannau ôl-lwythol — after-loading machines plesmair — euphoria plesmeiriol — euphoric symbyliad y golofn gefnol — posterior column stimulation symbyliad trydanol trawsgroenol nerf — transcutaneous electrical nerve stimulation T E N S symudiadau corfforol ystrydebol — stereotyped body movements taenwr plastig — plastic applicator tic, ticiau — tic traws-berthynas — cross-relationship wyffurfiau — ovoids y ganglion Serennaidd — Stellate ganglion yr ysfa — scrapie