TERMAU Calcheiddiad cerebrol — cerebral calcification Cysylltedd genetig — genetic linkage Gwasgnodi genomog genomic imprinting Helaethiad DNA DNA amplifìcation Parth trawsbilennol — transmembrane domain Prawf awch IgG — IgG avidity test SDIC — AIDS, syndrôm diffyg imwnyddol caffaeledig Wgoden — oocyst