cennaö Cylchgrawn Y Gymdeithas Feddygol CYFROL 13 GWANWYN 1994 PRIS £3.50