GORBWYSEDD GWAED TENORMIN Atenolol 100mg Yr unig ft-rwystrydd i gyfuno'r cyfan. Y mae Tenormin yn agos â bod y ft-rwystrydd delfrydol i drin gorbwysedd. TENORMIN Cyfuniad unigryw o'r hudroffilig a'r effaith galon-ddewisol. 600Nodiadau Rhagnodi Dogn: Un dabled y dydd. Gocheliad: Atal-ddarglud y galon. Cyd-ddefnydd gyda ferapamil. Gofal: Calon-ball, curiad araf, aren-ball, cwsg feddygaeth a beichiogrwydd. Sgîl-effeithiau: Aelodau oer a blinder cyhyrol. Yn anaml, torri ar gwsg. Gwelwyd tarddiannau a llygaid sych wrth ddefnyddio fl-rwystryddion dylid ystyried rhoi'r gorau i'r driniaeth dan y fath amgylchiadau. Dylid rhoi'r gorau i driniaeth gyda B-rwystryddion yn raddol. Maint pecyn a Chôst i'r Gwasanaeth lechyd: 'Tenormin' 28 £ 7.27. Rhif trwydded y cynnyrch: 'Tenormin' 0029/0122. Gellir cael manylion Hawn gan y Cwmni Stuart Pharmaceuticals Cyf., Carr House, Carr Road, Cheadle, Swydd Gaer. SK8 2EG. Y mae 'Tenormin' yn nod marchnata atenolol.