COLEG Y BRIFYSGOL ABERTAWE (UN O GOLEGAU PRIFYSGOL CYMRU) Prifathro: FRANK LLEWELYN JONES, C.B.E., B.A. D.Phil., D.Sc., F.Inst.P. Paratoir ar gyfer: (a) Graddau Prifysgol Cymru yn y Celfyddydau, mewn Gwybodau Economaidd a Chymdeithasol, Gwyddoniaeth. Meteleg, a Pheirianneg. (b) Hyfforddi athrawon ysgol. (c) Cwrs Diploma mewn Gwybodau Cymdeithasol. (ch) Cwrs Diploma mewn Arweinyddiaeth a Threfniadaeth Ieuenctid. Mae gan y Coleg Neuaddau breswyl i Ferched a Dynion. Cynigir ysgoloriaethau bob blwyddyn ar sail canlyniadau arholiadau 'Gwastad A.' Gellir cael manylion am fynediad i'r Coleg oddi wrth: Y COFRESTRYDD, COLEG Y BRIFYSGOL, PARC SINGLETON, ABERTAWE.