Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

LLEUFER CYLCHGRAWN CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR YNG NGHYMRU Gyda Chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru CYF. XXIV 1968 Rhif 2 Golygydd: EDWARD WILLIAMS, 23, Heol Bowys, Llanfair Caereinion. Is-Olygydd: ARTHUR THOMAS. Tud. Nodiadau'r Golygydd 1 Emrys Jenkins 3 C. R. Williams. Y Parch. Glyn Gerallt Davies 7 Derwyn Jones. Y Gwahaniaeth Rhwng Dysgu Plant a Rhai Mewn Oed 13 John Owen. Yr laith Gymraeg yn y Llysoedd 18 I. Bowen Rees. (Cyfieithiad y Parch. W. Brothen Jones). Gwlad Pantycelyn 24 William Williams. Gair o Rhoslas 28 Raymond Rochell. Adolygiadau 30 21-