Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN CYMDEITHAS 1 ADDYSG Y CWEITHWYR YNG NCHYMRU ^CYF. XXIII GWANWYN 1967 Rhif 1 Golygydd: EDWARD WILLIAMS, 23 Heol Bowys, Llanfair Caereinion. Is-Olygydd: ARTHUR THOMAS. Tud. THOMAS IEUAN JEFFREYS JONES: Syr Ben Bowen Thomas 3 PERERINION: Hugh Owen 5 Y TYSTION: W. R. Owen 6 PARODÏAU—II: Gwyn WiUiams 8 TROFIM DEUISOVICH LYSENKO: Dr. R. Phillips 11 CYLCHDRAFOD FFERM-V: Cadwaladr J. Lewis 14 GAIR O RHOSLAS: Raymond H. Rochell 26 O'R SWYDDFA YNG NGHAERDYDD: D. T. Guy 29 LLYFRAU NEWYDD: Gwilym Fychan, Gwilym Rhys, G. M. Roberts ac A. Hefina Thomas 31