Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

LLEU FER CYF. XXII HYDREF 1966 Rhif 3 Golygydd: EDWARD WILLIAMS, 23 Heol Bowys, Lanfair Caereinion Is-Olygydd: ARTHUR THOMAS Tud. Y DIWEDDAR HENADUR R. W. WILLIAMS, O.B.E., Y.H. — 1887-1966: Aneurin Owen 109 DAFADENNAU: Robert Owen 112 Y LLEIAN AR Y TRAETH: Bryan Martin Davies 116 CYLCHDRAFOD FFERM—III: Cadwaladr J. Lewîs 117 YSGOL HAF YN NORWY: Tom Owen 125 I O'R SWYDDFA YNG NGHAERDYDD: D. T. I Guy 135 i LLYFRAU NEWYDD: Catrin Puw Davies, I Trefor Edwards, Gwilym Fychan, Gwen i Griffiths, Gwyn Griffiths, Cyril Hughes Emrys I Jenkins ac Emrys Roberts